72 mau tieu de quang cao dinh cao
Đây là một mẹo để có nhiều người truy cập và biết đến doanh nghiệp của bạn nhiều hơn.
Viết tiêu đề tốt hơn.
Chắc chắn rồi, bạn cần tham gia với khách hàng trong một cuộc hội thoại ở trên mạng xã
hội. Nhưng với những mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter, họ cho phép bạn rất ít
không gian để viết bài. Vì vậy, nếu bạn muốn khách hàng tương tác với mình nhiều hơn,
cách tốt nhất là viết những trạng thái, status khiến họ phải click vào website của bạn

LEAVE A REPLY