Khách hàng nhóm D:

-Là những người manhj mẽ , quyết đoán

-Thích làm chủ trong những cuộc nói chuyện

-Họ cũng có thể có những câu hỏi để kiểm tra năng lực của chúng ta

-Thích sự cụ thể, rõ ràng, những lợi ích của họ đạt được như thế nào

Cách bán hàng cho những người nhóm D:

-Để cho họ được nói, được thể hiện

-Cần có sự chuẩn bị khi giao tiếp với họ

-Nên rõ ràng mục đích chính hay lợi ích chính mà họ sẽ đạt được

-Đi vào những vấn đề lớn, cơ bản và trọng yếu

-Đưa ra những giải pháp cụ thể với vấn đề mà họ đạng gặp phải

-Hãy để cho họ tự động ra quyết định

-Không nên đưa ra những câu chuyện phiếm

-Tuyệt đối không bao giờ được hạ thấp họ

-Đưa ra những câu hỏi lựa chọn để họ ra quyết định

LEAVE A REPLY