Khách hàng nhóm I:

-Là những người vui vẻ khi được mua hàng

-Là những người chủ động ra quyết định mua hàng

-Thích được nói

-Đôi khi dẫn dắt ban vào những câu chuyện quá giông dài

Cách bán hàng cho người nhóm I:

-Xây dựng những câu chuyện để họ cảm giác thân thiện với chúng ta

-Giành cho họ quyền được nói

-Biết kiểm soát những câu chuyện của họ và kéo họ vào mục tiêu chính

-Cung cấp cho họ một bức tranh tổng thể về các sản phẩm, dịch vụ

-Đưa vào những câu chuyện gợi ý để dẫn dắt họ

-Khuyến khích họ đưa ra những sáng tạo , ý tưởng

-Không nên đưa cho họ quá nhiều chi tiết, con số phức tạp, rườm rà

-Hãy đơn giản hóa các thủ tục

LEAVE A REPLY