1. Để làm gì?
– Để thay đổi và xa lánh những chán ngán;
– Để nếm mùi của cuộc sống đa sắc;
– Để xốc lại tinh thần hoặc tìm cơ hội mới…

2. Khi nào?
– Khi không còn gì để học hỏi và trải nghiệm từ cái cũ;
– Ít nhất một năm cho một công việc trước khi rời đi;
– Khi đã nhen nhóm ý định muốn đập vào mặt thằng sếp hoặc tên đồng nghiệp nào đó;
– Đã tìm được việc mới.

3. Đến đâu?
– Nơi có cùng vị trí như nơi cũ nhưng khác lĩnh vực;
– Nơi có cùng lĩnh vực như cũ nhưng khác vị trí;
– Còn lại thì không nên;
– Môi trường ở đâu cũng có kẻ vầy kẻ khác. Đừng lấy tiêu chí này để quyết định việc đi/ở…

4. Khi nào dừng lại?
– Nhận ra đi đâu cũng vậy;
– Có ít nhất một yếu tố thuyết phục nhất từ trước giờ để ở lại: con người, lương bổng, đam mê;
– Khi đã hai lăm;
– Không làm được gì hơn hoặc khác nếu đi khỏi đây;
– Nhảy là đói.

Và cuối cùng, dù ở đâu và làm việc cho ai, cũng phải thể hiện hết năng lực và bản lĩnh nội tại.

Như vậy người ta mới trọng mình!

Nguồn: Lê Sài Gòn

LEAVE A REPLY